Kanjers

We werken met de methode “Kanjertraining”.  Onze leerlingen zijn onze Kanjers.

De Kanjertraining richt zich op het vergroten van de sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen van kinderen. Kinderen blijken meestal heel goed in staat om conflicten zelf op een creatieve en rechtvaardige manier op te lossen. Met de Kanjertraining leren kinderen elkaar aan te spreken op concreet gewenst gedrag. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen, elkaar te respecteren en conflicten op een goede manier op te lossen. Zo werken we samen aan een veilig pedagogisch klimaat, waarin leerlingen hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen. Onze leerkrachten zijn gecertificeerde Kanjertrainers.

De Kanjertraining is gebaseerd op de volgende regels:

 • Niemand lacht uit
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand doet zielig
 • We helpen elkaar
 • We vertrouwen elkaar

Voor de verschillende groepen zijn er verschillende materialen, zodat de kinderen op eigen niveau worden benaderd. De Kanjertraining geeft de kinderen handvatten in sociale situaties, zoals:

 • Samenwerken
 • Kritiek durven geven en kunnen ontvangen
 • Uit de slachtofferrol stappen en het heft op een goede manier in eigen handen nemen
 • Leren stoppen met pestgedrag

De Kanjertraining wil de volgende doelen bereiken

 • De leerkracht wordt gerespecteerd.
 • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
 • Leerlingen voelen zich veilig.
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen en durven zichzelf te zijn

Uiteindelijk wil de Kanjertraining dat ieder kind bij de uitreiking van het Kanjerdiploma kan zeggen:

Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van me houden
Niet iedereen vindt mij aardig
Dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiek
Ik zeg wat ik voel en wat ik denk
Doet iemand vervelend tegen mij ?
Dan haal ik mijn schouders op
Doet iemand rot
Dan doe ik niet mee
Ik gedraag mij als een kanjer
Want ik ben een kanjer