Onze school

Onze naam

De naam van onze school, de Spoorzoeker, wil zeggen dat we op onze school kinderen de weg wijzen om op het goede spoor te gaan. We helpen hen om te ontdekken wat waardevol is. Kinderen mogen ontwikkelen in een omgeving waar ze ruimte krijgen om ook eigen keuzes te maken, want er is niet maar één spoor. De route en het tempo ligt voor ieder kind anders.

Onze school

Onze school is een protestants christelijke bassischool. Ons leerlingaantal ligt rond de 240 leerlingen. We hebben in het schooljaar 2021-2022 10 groepen en vanaf januari 2022 een 11e groep. De directeur, de internbegeleider, het MT, 17 Leerkrachten en 6 onderwijsondersteuners werken met veel plezier aan de ontwikkeling van uw kind(eren). Daarnaast zorgen schoonmaaksters en een conciërge dat het gebouw fris en goed onderhouden is.

Download de schoolgids onder ‘downloads’ voor alle informatie over het huidige schooljaar 2021-2022

De vereniging

In 1958 werd de vereniging voor Lager onderwijs op Gereformeerde Grondslag opgericht. In 1980 ging deze vereniging samen met kleuterschool ‘Blij begin’ en ontstond “De vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen op Gereformeerde Grondslag in Wezep”.

Ouders van schoolgaande leerlingen kunnen lid worden van de vereniging. Het lidmaatschap bedraagt €12,- per jaar. Leden hebben door hun stem direct invloed op het beleid dat de school voert. Zij kunnen meedenken en meebeslissen over zaken die het onderwijs raken. Bij de aanmelding van uw kind ontvangt u een aanmeldingsformulier voor de vereniging. Uw lidmaatschap wordt op prijs gesteld.

De holding

In 2020 is onze school aangesloten bij de holding Scholengroep IJsselrijk. Het motto van de Scholengroep is “Geloven in goed onderwijs”.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van IJsselrijk:
Scholengroep IJsselrijk > Home De voorzitter van het bestuur is dhr. J. van der Poel. Contact via bestuur@ijsselrijk.nl

De geschiedenis

In 1964 is het eerste schoolgebouw van de schoolvereniging betrokken. In 1984 werd de school gerenoveerd en uitgebouwd. In de jaren daarna werd het regelmatig uitgebouwd en aangepast aan nieuwe schooleisen.
De school was gevestigd aan de Meidoornstraat en droeg de naam CBS De Meidoorn. In het voorjaar van 2021, bij het betrekken van het huidige gebouw, is de naam van de school gewijzigd in De Spoorzoeker.

Het gebouw als IKC

IKC de Vlinder is ontwikkeld vanuit de visie van schoolbesturen en de gemeente Oldebroek om middels de vorming van een onderwijskundig netwerk van alle betrokken scholen de onderwijskwaliteit te versterken. De ontwikkeling van Integrale Kindcentra was een belangrijke voorwaarde om deze doelstelling te halen.

In IKC de Vlinder zijn 2 scholen en een kinderopvang gevestigd: naast onze christelijke basisschool de Spoorzoeker zijn ook christelijke basisschool de Bron en de Stichting Kindcentrum Oldebroek gehuisvest.

Kinder- en peuteropvang

In het gebouw is een kinder- en peuteropvang gevestigd. De organisatie hiervan is handen van de Stichting Kindcentrum Oldebroek. School en opvang werken nauw samen. Regelmatig werken de peuters en kleuters aan een zelfde project. Wanneer een peuter doorgaat naar groep 1 vindt er een ‘warme’ overdracht plaats. Daardoor is de ontwikkeling van het kind al goed in beeld wanneer het binnenkomt in groep 1.

Aanmelden voor de Peuteropvang kan via 0620469317.

Meer informatie vindt u op www.skgo.nl

Buitenschoolse opvang

Na schooltijd kunnen de leerlingen deelnemen aan naschoolse opvang. De pedagogische medewerkers zorgen er voor dat er voor ieder kind wat te beleven is. Zij plannen iedere dag verschillende activiteiten: sport en spel, knutselen, toneel, muziek en nog veel meer. Soms zijn er workshops, van dansles tot voetbaltraining.

Informatie opvragen of aanmelden kan via 06 20469317.