Speerpunten van De Spoorzoeker

Waardevol

De Spoorzoeker heeft als motto “Ontdek wat waardevol is”.
Dat betekent dat we elk kind helpen en uitdagen om om op het goede spoor te gaan. We bieden een veilige omgeving waarin ieder kind aandacht krijgt en zich geborgen voelt. Een omgeving waarin het kind ruimte krijgt om eigen keuzes te maken, want er is niet maar één spoor. Veiligheid vinden wij een voorwaarde voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daar werken wij elke dag vol passie en overtuiging aan. We bereiken dit door rust en structuur te creëren en door het hanteren van duidelijke regels.

Vanuit een open sfeer van vertrouwen gaan we respectvol met elkaar om en leren we respect te hebben voor onze omgeving.
Op de Spoorzoeker zijn we zorgzaam: we waarderen, stimuleren en corrigeren elkaar voor een optimaal resultaat. Dat geldt voor de kinderen, de ouders, het team en allen die bij onze school betrokken zijn.

Plezier

We werken er aan dat ieder kind met plezier naar school gaat. Daarom zorgen we in de eerste plaats voor een veilige en nette omgeving. Daarnaast bieden we een gevarieerd onderwijsaanbod en leren we de kinderen om zelfstandig en zelfverantwoordelijk te zijn. Ze mogen trots zijn op hun werk, op welk niveau ze dat ook doen.
Cultuur- en sportactiviteiten, leuke uitstapjes, schoolprojecten en themalessen geven extra betekenis aan de schoolperiode. Jaarlijkse hebben we diverse activiteiten op het programma staan die het plezier op school verhogen.

Soms gaat een kind niet met plezier naar school. We proberen dan samen met het kind en de ouders de oorzaak te achterhalen en nemen maatregelen om het weer plezier te ervaren.

Bijbelgetrouw

Op de Spoorzoeker helpen we kinderen om God te leren kennen en leren te leven zoals God dat van ons vraagt. Dat doen we door dagelijks bezig te zijn met de Bijbel, Gods Woord, de leidraad in ons leven. We leren kinderen hoe ze met elkaar om mogen gaan en hoe ze als kinderen van God mogen leven.

Uit de Bijbel mogen we God leren kennen als een liefdevolle Vader, die Zijn Zoon aan ons gaf, zodat wij een relatie met hem mogen hebben. Gods onvoorwaardelijke liefde roept ons op en zet ons aan om ook onze naaste lief te hebben.

Goed onderwijs

Op de Spoorzoeker bieden we zoveel mogelijk passend onderwijs aan elk kind. We houden rekening met de verschillen tussen kinderen en stemmen ons handelen af op de verschillen in leertijd, leerstofaanbod en instructie. Binnen een jaargroep hanteren we 3 instructiegroepen: versneld, standaard en extra. waar nodig werken we groeps-doorbrekend. Wie meer zorg nodig heeft krijgt dat. Wie meer uitdaging nodig heeft kan naar de wekelijkse Plusgroep. We vinden een hoge betrokkenheid van de kinderen belangrijk en bieden daarom, binnen een vaste structuur, een gevarieerd lesaanbod. Daardoor krijgen kinderen de kans om hun talenten te ontdekken.

Door het geheel van maatregelen waarmee we op onze school werken, om kwaliteit te leveren en te verbeteren, hebben we de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld. Bij dit alles vinden we het proces minstens net zo belangrijk als het product.