Team

Instroomgroep :  start vanaf januari 2023

Groep 1/2a:  Juf Renny en juf Frida

Groep 1/2b:  Juf Marjon

Groep 3:  Juf Henrike en juf Anita

Groep 4:  Juf Annelies en juf Geesselien

Groep 5:  Juf Gerrie

Groep 6:  Juf Sarah

Groep 7:  Juf Corien en juf Evalien

Groep 7/8:  Meester Bertram en Juf Hélène

Groep 8:  Juf Barbara en Juf Stephanie

Plusklassen:
Juf Hélène

Onderwijsassistenten:
Juf Annemarie, juf Marjan, juf Hendrikje, Juf Henrianne, meester Roy.

Administratie:  Hendrikje Houtman

Intern Begeleider:  Jacqueline Arkema

Directeur:  Martin Tempelman