Waardevol

De Spoorzoeker heeft als motto “Ontdek wat waardevol is”.
Dat betekent dat we elk kind helpen en uitdagen om om op het goede spoor te gaan. We bieden een veilige omgeving waarin ieder kind aandacht krijgt en zich geborgen voelt. Een omgeving waarin het kind ruimte krijgt om eigen keuzes te maken, want er is niet maar één spoor. Veiligheid vinden wij een voorwaarde voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daar werken wij elke dag vol passie en overtuiging aan. We bereiken dit door rust en structuur te creëren en door het hanteren van duidelijke regels.

Vanuit een open sfeer van vertrouwen gaan we respectvol met elkaar om en leren we respect te hebben voor onze omgeving.
Op de Spoorzoeker zijn we zorgzaam: we waarderen, stimuleren en corrigeren elkaar voor een optimaal resultaat. Dat geldt voor de kinderen, de ouders, het team en allen die bij onze school betrokken zijn.